Poetry

Nchi ya miaka 55


Sitosema kuhusu elfu moja Kenda kenda na Saba.                                                  Mtasema eti sikua hata miaka Saba.        Hata sitogusia ya Saba saba.                Wacha  nseme kuhusu elfu mbili na saba.  Hapo nlikua na saba mara  mbili.      Niliona, nakumbuka na nita nena. Mkazozana ndume wawili muongoze. Nyasi sisi ole wetu..  Tukaumia.     Tukauana zaidi ya elfu saba

Damu ilipomwagwa😢, mkaelewana.  ☺Makovu zaidi ya saba mtu mmoja. Makaburi zaidi ya saba boma moja. Mkatupa jina I. D. P mkatupa ahadi Za mashamba.                                      Mashamba yaliyokua yetu.. Na sitosema.    Majeraha yapo mpaka sasa

Miaka saba iliyopita, Katiba ni kongwe mkasema.                                          Mkatugawa tena.. eti chungwa na ndizi.    Hatima ikawa. Mkapata viti vingi.                Kukawa nchi ndogo arubaini na saba.      Vya kina mama pia eti jinsia sawia.    Miaka saba hii… Nyasi tumekipata.     Ushuru tumelipa mpate mishahara ya Miraba

Sasa tunakufa njaa.                                  Janga alilopigana nalo baba wakwanza wa taifa.                                                  Masanduku ya chakula nadhani mazito Mazito kuliko yale ya kura mkitafuta viti. Lakini si neno.. tunangoja mtupe pay bill. Tufanye michango…. Kenyans for  kenya   Na tutafanya…. Tupate milioni  saba

Juzi nkaskia zatafutwa milioni… Samahani bilioni ishirini na moja.                          Kumbe tuko karne ya ishirini na moja. Tena ati sio nyingi ni milioni.. Oo bilioni saba..                                                Mnisamehe nkikosa..  Pesa kama hizo sijaona wala kushika.                                Hizo hazingetosha chakula cha mkenya? Hata wangetupa kila mmoja milioni… sarafu  Si haba zingebaki. 
Lakini sio neno… Nadhani hata jua..  Limejua. Limeghadhabika na lina makali  Miaka saba yote hii..                          Natumai hatutofikisha sabini na shida zote hizi. 
#hadithinisemazo                                                 Nyamburandungu.                                           Mach 18-2019

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *